Elfde zondag na Pinksteren1725789600 08/09/2024 10:00 - 11:00

Orthodoxe Parochie Heilige Simeon de Mirreschenker

Блог пост / blogpost

Фотографије са заједничког крштења Милице, Матеја и Ђорђа у нашој парохији

   

подели објаву / deel de blog

Повезане објаве / gerelateerde posts