Orthodoxe Parochie Heilige Simeon de Mirreschenker

Wie is Jezus Christus?

#8 Wie is Jezus Christus? In de Orthodoxe Geloofsbelijdenis lezen we het volgende over Jezus Christus: “Ik geloof…. in één Heer, Jezus Christus, de Eéngeboren Zoon van God, Die uit […]

Bestaat de duivel echt?

#6 Bestaat de duivel echt? Nog even verder over het Scheppingsverhaal uit de eerste hoofdstukken van de Bijbel. Een goede kennis van mij zei ooit eens: “De meeste mensen geloven […]

Wat is de basis van het Orthodox geloof?

#2 Wat bedoelen Orthodoxen met “geloven” en hoe komen ze tot “geloof”? Het is in ieder geval niet: “Eerst zien, dan geloven.”  Het is eerder: “Eerst onderzoeken, daarna ontmoeten en […]