Het Grote Vasten gebed van Efraim de Syriër

Heer en Meester van mijn leven,
bewaar mij voor een geest van luiheid,
moedeloosheid, heerszucht en ijdel gepraat (Grote buiging),

Maar schenk mij, uw dienaar, een geest van ingetogenheid,
nederigheid, geduld en liefde. (Grote buiging)

Ja, mijn Heer en mijn Schepper,
doe mij mijn eigen fouten zien
en niet mijn broeder veroordelen;
want Gij zijt gezegend in de eeuwen der eeuwen.
Amen. (Grote buiging)