УПРАВНИ ОДБОР

Управни одбор

На скупштини је изабран Управни одбор у саставу:


Предсједник: М. Барјактаровић


Секретар: С. Јовановић


Благајник: М. Барјактаровић


Чланови Одбора: Д. Вулевић, Д. Миљковић, В. Бабовић, С. Вукајловић, С. Шалипур