Orthodoxe Parochie Heilige Simeon de Mirreschenker

Блог пост / blogpost

БЛОГ – BLOG

Beste lezers,

Welkom op onze blog “Wat houdt het Orthodox geloof in?”

De doelstelling van deze blog is om (nieuwe) leden van onze gemeenschap inzicht te geven in de grondbeginselen van ons Orthodox geloof en diegenen die op zoek zijn naar zingeving en (en vaak zonder het zelf te weten) uiteindelijk naar de ware God, de weg te wijzen naar de Orthodoxie.

Deze blog zal in een “Vraag en Antwoord” vorm geschreven worden.

Laten we bij het begin beginnen…

#1

Wat houdt het woord “orthodox” in?

Het woord “orthodox” wordt op verschillende manieren gebruikt:

orthodox = traditioneel

orthodox = zoals het oorspronkelijk was (en is van toepassing op verschillende geloofsstromen: Christendom, Islam, Boeddhisme…)

orthodox = vasthoudend aan de leer van de grondlegger(s) (kan van toepassing zijn allerlei ideologieën: democratie, communisme, socialisme…)

Maar hoe ervaren Orthodoxen dit woord?

Orthodox = Op de juiste/goede manier glorie/eerbied/aanbidding aan God geven. Later in de blog zullen we het hebben over de vraag “Wie is God?” in de Orthodoxe beleving.

Met de versnippering van het Christendom in (met name) het Westen, waar we inmiddels meer dan  40000 (veertig duizend!) vormen/denominaties/fracties tellen, die vaak het tegenovergestelde van elkaar geloven en in de praktijk brengen, rijst de vraag: Heeft Jezus Christus dit zo bedoeld toen Hij over Zijn Kerk sprak, zoals Mattheus in zijn Evangelie getuigt (16:18)? En ook hoort men onder de de verwarde, maar eerlijke Christenen in het Westen de vraag: Hoe zou de originele Kerk er hebben uitgezien en zou deze nog bestaan? Veel Westerse chistenen geloven dat de “originele” Kerk in de 4de eeuw van de aardbodem verdween.

Orthodoxe christenen geloven echter dat zij nog steeds onderdeel uitmaken van de originele/oorspronkelijke/voortdurende Kerk.

Dus op de vraag: “Wat is de Orthodoxie?” zou een orthodoxe christen kunnen antwoorden: Orthodoxie = Dat wat Jezus Christus heeft onderwezen en geboden, de apostelen hebben gepredikt en getuigd en de heiligen in de (éne) Kerk hebben bewaard.

Later in de blog zullen we deze stelling stap voor stap onderbouwen.

De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen!

подели објаву / deel de blog

Повезане објаве / gerelateerde posts